NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

"PRZYCHODNIA - TRZY KOTWICE" sc.

7067514b-6f85-48a6-a064-e86925ab661fjpg

oferuje szeroki zakres usług podstawowej opieki zdrowotnej :

>diagnostykę i terapię schorzeń u dzieci i dorosłych w zakresie kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

>opiekę nad dzieckiem w wieku rozwojowym,

>szczepienia profilaktyczne dzieci , młodzieży i dorosłych,

>profilaktykę i promocję zdrowia,opiekę dyspanseryjną w wybranych chorobach przewlekłych,

>wykwalifikowane usługi pielęgniarskie ( gabinet zabiegowy ),
>usługi pielęgniarskie środowiskowe,
>usługi diagnostyczne w oparciu o sprzęt własny : EKG, spirometria , USG j. brzusznej i tarczycy, wodorowe testy oddechowe,
>usługi diagnostyczne w oparciu o sprzęt i partnerów zewnętrznych ( laboratorium, radiologia cyfrowa )


Zakład realizuje świadczenia komercyjne oraz bezpłatne dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ na podstawie umowy :
08R/20007/0113/POZ/2017

Szanowni Pacjenci !

  - Prosimy zgłaszać się do rejestracji przed wizytą u lekarza z ważnym dokumentem tożsamości. Do wypełnienia druku         zwolnienia lekarskiego ZUS ZLA wymagane są dane osobowe oraz NIP zakładu pracy !!!

  - Prosimy o przynoszenie do lekarza na wizytę kontrolną kart konsultacyjnych od specjalistówkart konsultacyjnych z dyżurów szpitalnych   oraz kserokopii wypisów ze szpitala lub sanatorium, wyników zleconych badań.

 -  Prosimy pacjentów deklarujących się do naszej przychodni o dostarczenie dokumentacji z poprzedniej placówki /szczególnie w   przypadku przewlekłych schorzeń/ oraz oryginałów kart szczepień dzieci.

  - Ze względu na ramy czasowe wizyt nie jesteśmy w stanie załatwiać wielu spraw jednocześnie ( na jednej wizycie ). Proszę   umawiać się z istotnym problemem zdrowotnym na wizytę powtórnie.

  - W przypadku nieobecności prowadzącego lekarza na zastępstwa prosimy zgłaszać się w sprawach istotnego pogorszenia stanu   zdrowia

  - Prosimy pacjentów stosujących przewlekle leki, aby dla własnego bezpieczeństwa zgłaszali zapotrzebowanie na     recepty kilka dni przed wyczerpaniem zapasu leków !!!, zgodnie z regułami umieszczonymi w zakładce: Powtórki recept

 

Prosimy odwoływać telefonicznie wizyty, z których Państwo rezygnują !

                                                                                                                                                               Dziękujemy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG MEDYCZNYCH