Farmakoterapia przewlekła


Recepty i leki - informacje ogólne

W wielu przypadkach chorób przewlekłych istnieje konieczność stałego przyjmowania leków - nawet do końca życia. Ponieważ leki nie są wolne od objawów ubocznych, mogą one wchodzić w interakcje, może też zmieniać się stan zdrowia pacjenta - nie można ich długo stosować bez nadzoru. Okresowe ( co kilka miesięcy ) wizyty u swojego lekarza służą temu celowi. W czasie tych wizyt lekarz zbiera wywiad na temat samopoczucia , dodatkowych dolegliwości i objawów , przeprowadza badanie fizykalne, ewentualnie zleca badania dodatkowe i przedłuża , zmienia lub odstawia terapię.

Polskie przepisy prawne  regulują sposób ordynacji leków i wyrobów medycznych:

     Rozprzadzenie Ministra Zdrowia z 11.09.2014 DU RP z 19.09.2014 poz 1239

Dlatego rozsądnym wydaje się, w przypadku schorzeń przewlekłych, odwiedzanie swojego lekarza z częstotliwością nie większą 
 niż   1x na 4 - 6 miesięcy

Takie też zasady stosujemy w naszym zakładzie. Przy ważności receptariusza na max.12 miesięcy Pacjent :

  1.  może od razu poprosić o receptę na leki zabezpieczające 120 dniową   (4 - miesięczną ) terapię,wynikającą ze sposobu dawkowania, lub
  2.  poprosić  o leki max. na terapię roczną ( 365 dni ) - do 12 recept na każdy miesiąc nastepującej po sobie terapii ( z różnymi terminami realizacji) lub 6 recept na leki zabezpieczajęcych 60 dni terapii kazda lub 3 recepy na leki zabezpieczajace 120 dni terapii kazda  lub 4 recepty na leki zabezpieczające 90 dni terapii każda
  3.  zgłaszać sie po powtórki recept w interwałach wyznaczonych przez lekarza prowadzącego  .

Niedopuszczalne jest zgłaszanie sie po recepty na raty ( po różne leki w różnym terminie ). Jest to procedura bardzo czasochłonna i nie fair w stosunku do innych pacjentów i personelu - angażuje niepotrzebnie czas lekarza i ogranicza ilość miejsc w grafiku przyjęć dla pozostałych chorych.

Przed upływem kolejnego terminu prolongaty pacjent powinien umówić sobie termin na kontrolną wizytę lekarską odpowiednio wcześniej (aby uniknąć przerwania farmakoterapii z powodu braku leków).