Szczepienia ochronne

wykonywane są zgodnie z ogłaszanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) Kalendarzem Szczepień na dany rok kalendarzowy, przy uwzględnieniu indywidualnych wskazań i przeciwwskazań do szczepienia. Ostateczną decyzję o wykonaniu szczepienia lub jego odroczeniu podejmuje lekarz POZ jako osoba koordynująca i odpowiedzialna .

Szczepienia ochronne dzielimy na :

  1. obowiązkowe - podlegają im wszyscy, uwzględnieni w komunikacie GIS, pacjenci, a jako obowiązkowe są one BEZPŁATNE i finansowane z budżetu państwa.
  2. zalecane ( nieobowiązkowe ) - podlegają im, uwzględnieni w komunikacie GIS, pacjenci na zasadzie dobrowolności, a jako takie szczepienia te nie są finansowane z budżetu państwa, lecz są PŁATNE ( zakup szczepionki )

W obu przypadkach organizacja szczepienia : badanie lekarskie , przeprowadzenie szczepienia - są BEZPŁATNE - w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 

 

Aktualny Kalendarz Szczepień na rok 2018 dostępny :

 

https://gis.gov.pl/images/pso_2018_r_.pdf

 

Szczepienia wykonywane są w

Poradni Dzieci Zdrowych z Punktem Szczepień    

( populacja dziecięca ) zgodnie z harmonogramem pracy

 

WAŻNE !

 

  • dzieci w wieku 0 - 6 lat szczepione sa wyłącznie w obecności prawnego opiekuna ( rodzica ) lub opiekuna faktycznego 
  • dzieci > 6 rż. mogą być szczepione bez obecności opiekuna prawnego lub faktycznego, pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody na szczepienie dziecka oraz informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych , mogących nieść przesłanki do dyskwalifikacji ze szczepienia 
  • w obu przypadkach opiekunowie zobowiazani są do podpisania zgody na : przeprowadzenie badania kwalifikacyjnego, wykonanie szczepienia oraz oświadczenia o przekazaniu im i zrozumieniu przez nich informacji o korzyściach oraz o ewentualnych skutkach ubocznych leku oraz samej procedury szczepienia.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

ich wykaz reguluje

 

http://gis.gov.pl/images/ep/stanowiska_komentarze_szczepienia/rozporz%C4%85dzenie_ministra_zdrowia_z_18_sierpnia_2011_r._w_sprawie_obowi%C4%85zkowych_szczepie%C5%84_ochronnych_dz._u._z_2016_r._poz._84_copy.pdf

a są to:

 

  1. pisemna zgoda na szczepienie lub jej brak, o której powyżej - pozostajaca w dokumentacji medycznej dziecka,
  2. książeczka szczepień ( wydawana pacjentowi do zwrotu po szczepieniu i dokonaniu adnotacji o szczepieniu ),
  3. karta uodpornienia - w dokumentacji medycznej dziecka,
  4. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu lekarskim kwalifikacyjnym do szczepienia - w dokumentacji medycznej dziecka,
  5. sprawozdania o przeprowadzonych szczepieniach obowiązkowych - w dokumentacji zakładu.
:#757575;mso-fa�Gql