Rejestracja osobista na wizytę ambulatoryjną


czynna jest od godziny 07:15 - 17:45 w pokoju 4A ( I PIĘTRO )

Zasady rejestracji określa również wewnętrzna procedura P14 - do wglądu w zakładce : Zasady Rejestracji

Pula terminów podzielona jest po równo między rejestrację telefoniczną a osobistą

UWAGA !!!
nowe zasady wynikające z dyrektywy RODO
OD 25.05.2018 ROKU

  • W ZWIĄZKU Z POLITYKĄ OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRZY JEDNYM STANOWISKU REJESTRACJI MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO JEDNA OSOBA. POZOSTAŁE OSOBY  PROSZONE SĄ O OCZEKIWANIE NA SWOJĄ KOLEJ ZA WYZNACZONĄ  NA PODŁODZE ŻÓŁTĄ LINIĄ
  • CELEM UNIKNIĘCIA UJAWNIENIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM POSTRONNYM W PROCESIE REJESTRACJI PROSIMY O POSŁUGIWANIE SIĘ DOWODEM TOŻSAMOŚCI ZAMIAST WYPOWIADANIA PUBLICZNIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I KONTAKTOWYCH
  • PRZY ODBIERANIU WSZELKIEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ WŁĄCZAJĄC RECEPTY I WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH PACJENT  LUB OSOBA PRZEZ NIEGO PISEMNIE UPOWAŻNIONA BĘDĄ PROSZENI O OKAZANIE DOWODU TOŻSAMOŚCI CELEM  UWIERZYTELNIENIA.