Rejestracja osobista na wizytę ambulatoryjną


czynna jest od godziny 07:15 - 17:45 w pokoju 4A ( I PIĘTRO )

Zasady rejestracji określa również wewnętrzna procedura P14 - do wglądu w zakładce : Zasady Rejestracji

Pula terminów podzielona jest po równo między rejestrację telefoniczną a osobistą

UWAGA !!!

W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH PRZY JEDNYM STANOWISKU REJESTRACJI MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ TYLKO JEDNA OSOBA. POZOSTAŁE OSOBY  PROSZONE SĄ O OCZEKIWANIE NA SWOJĄ KOLEJ ZA WYZNACZONĄ LINIĄ